TECHNIKI DRUKU ARTYSTYCZNEGO

Techniki druku artystycznego to bardzo stare i od wieków niezmienne sposoby drukowania obrazów. Na zajęcia uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu technik graficznych oraz kształtuje swoją wrażliwość plastyczną poprzez działania praktyczne. Celem kształcenia jest osiągnięcie przez ucznia świadomego posługiwania się środkami plastycznymi w dziedzinie grafiki warsztatowej. Wyposażenie pracowni pozwala na naukę technik druku wypukłego tj. linoryt, drzeworyt oraz wklęsłodrukowych: akwaforta, aquatinta, miękki werniks, odprysk, mezzotinta, sucha igła. Uczniowie zdobywają również wiedzę na temat druku płaskiego oraz technik odrębnych i unikatowych. Nauka na tej specjalizacji przeznaczona jest dla uczniów, którzy odznaczają się dużymi ambicjami artystycznymi, pracowitością i wytrwałością w osiąganiu celów, gdyż gotowy obraz odbity z opracowanej matrycy można zobaczyć po żmudnym procesie technicznym pracy nad tą matryca. Podstawową umiejętnością jest doskonały rysunek oraz umiejętność obrazowania pojęć, uczuć oraz idei. Zajęcia specjalizacji Technik druku artystycznego pozwalają na samodzielną pracę twórczą oraz stanowią bazę do dalszego kształcenia akademickiego na kierunkach artystycznych związanych z grafiką warsztatową.