WITAJ W PRACOWNI RENOWACJI MEBLI I WYROBÓW SNYCERSKICH

Krótki opis naszej pracowni.

W pracowni Renowacji Mebli i Wyrobów snycerskich skupiamy się na przekazaniu wam wiedzy z zakresu konserwacji mebli i przedmiotów rzemiosła artystycznego takich jak ramy, rzeźby, płaskorzeźby i inne elementy snycerskie.

W trakcie prowadzonych zajęć będziecie mieli możliwość zapoznania się z drewnem jako podstawowym materiałem stosowanym w meblarstwie stylowym oraz zdobędziecie umiejętności posługiwania się narzędziami do ręcznej i mechanicznej obróbki drewna. Umiejętności te pozwolą wam samodzielnie wykonać takie elementy jak np. połączenia stolarskie występujące w meblach zabytkowych.

Zapoznacie się z konstrukcją mebli i zastosowanymi przy ich wykonywaniu technikami np.: okleinowanie, intarsja, snycerka, toczenie, politurowanie, woskowanie, itp. 

Przedstawimy wam w teorii i w praktyce obiekty z różnych epok historycznych oraz podstawowe technikami konserwatorskie, jak np. uzupełnianie ubytków, usuwanie powłok wykończeniowych, impregnacja wzmacniająca, dezynsekcja, rekonstrukcja elementów, itp.

W trakcie wykonywania specjalnie przygotowanych ćwiczeń będziecie mieli okazję zapoznać się z technikami pozłotniczymi i snycerką. W rekonstrukcji starych mebli, replikach i kopiach mebli, ram i elementów snycerskich, prócz technik tradycyjnych, zapoznamy was także z technikami współczesnymi i współczesnymi materiałami. 

W piątej, dyplomowej klasie, będziecie mieli możliwość sprawdzić zdobyte umiejętnosci wykonujac całkowicie samodzielną renowację mebla, wraz z pełną dokumentacją konserwatorską, ilustrującą przebieg prac.

Czym dokładnie zajmujemy się na zajeciach Renowacji?

Klasa Pierwsza

W klasie pierwszej uczniowie wykonują dwa ćwiczenia semestralne, przygotowujące do pracy przy obiekcie w latach późniejszych. W pierwszym semestrze realizują kopię intarsji na podstawie obiektu i w drugim semestrze kopię detalu snycerskiego.

Klasa Druga

W klasie drugiej uczniowie wykonują kolejne ćwiczenia semestralne, które przygotowują do bezpośredniej pracy przy obiekcie zabytkowym w klasach następnych. Są to: okleinowanie powierzchni przy użyciu klocka stolarskiego (rajbowanie), wykonanie złącza stolarskiego i konstrukcji ramy, politurowanie, toczenie z rzeźbieniem – kopia części mebla zabytkowego oraz złocenie wykonane metodą tradycyjną i współczesną.

Klasa Trzecia i Czwarta

W klasie trzeciej i czwartej uczniowie wykonują w każdym z semestrów ćwiczenie polegające na renowacji niewielkiego obiektu (mebla, ramy bądź rzeźby). Jest to praca indywidualna lub zespołowa

Klasa Piąta

W piątej klasie uczniowie realizują przez obydwa semestry pracę przy obiekcie dyplomowym, którym jest mebel (szafka, komoda, niciak – mebel do ręcznych robótek, klapciak – składany mały stolik podręczny, fotel, krzesło i inne mniejszych rozmiarów meble zabytkowe)