PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Na zajęciach projektowania graficznego nauczycie się jak tworzyć plakaty, ilustracje i okładki do książek, opakowania, znaki graficzne, kalendarze, foldery i komiksy oraz wykonacie wiele innych prac plastycznych, zarówno na papierze (analogowo) jak i w programach graficznych (cyfrowo).

CZĘŚĆ PROJEKTOWA

Wykonanie każdej pracy poprzedzi etap projektowy. Na podstawie wiadomości i informacji przekazanej przez nauczyciela oraz pokazu prac będziecie tworzyć szkice i wstępne projekty. Możecie szukać inspiracji w internecie lub w otaczającym Was świecie. W następnym etapie wzbogacicie prace o kolor i w zależności od tematu także liternictwo. Będziecie tworzyć warianty projektów aby znaleźć najlepsze rozwiązanie.

CZĘŚĆ REALIZACYJNA

Na podstawie projektu będziecie teraz realizowali swoją pracę, wzbogacając ją o szczegóły, ustalając ostateczną kompozycję i sposób łączenia z tekstem. Posłużycie się odpowiednimi narzędziami i urządzeniami takimi jak skaner, cyfrowy aparat fotograficzny, ploter, podświetlarka a przede wszystkim komputer z oprogramowaniem graficznym i tablet graficzny. Nauczycie się w jaki sposób tworzyć dokumentację i przygotować projekt do druku.

NOWE TECHNOLOGIE

Podczas zajęć nauczycie się łączyć tradycyjny warsztat plastyczny z nowoczesną technologią komputerową. Posiadamy bardzo dobrze wyposażoną pracownię z nowymi komputerami, panoramicznymi monitorami i tabletami graficznymi. Pracujemy głównie w programach Photoshop i Corel Draw ale używamy także programów do malarstwa cyfrowego: Krita, Medi Bang Paint, Autodesk Sketch Book. W dzisiejszych czasach naturalnym środowiskiem dla projektowania graficznego jest środowisko cyfrowe

DLACZEGO PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Zadaniem specjalizacji jest przygotowanie Was do samodzielnych działań twórczych w zakresie grafiki projektowej. Zdobędziecie umiejętności poprzez ćwiczenia projektowe i wykonawcze, które rozwiną Waszą wyobraźnię, wrażliwość plastyczną i kreatywne myślenie. Posiądziecie sprawność manualną i techniczną w zakresie obsługi graficznych programów komputerowych. Nabywanie wiedzy, kompetencji i umiejętności projektowych ułatwi Wam pokonywanie napotykane trudności i doprowadzi do samodzielnych odkryć w sferze projektowania i tworzenia indywidualnych prac.
W klasie piątej wykonacie pracę dyplomową, która będzie podsumowaniem procesu kształcenia i potwierdzeniem zdobytych umiejętności. Po zakończeniu edukacji z projektowania graficznego będziecie posiadać wiedzę niezbędną do podjęcia samodzielnych działań zawodowych lub kontynuacji nauki na poziomie wyższym.

Opracowała Jolanta Podwalska