Dyrekcja Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusiego w Szczecinie

Dyrektor

Artur Sawczuk

Wice-dyrektor

Katarzyna Łącka

Kierownik sekcji plastycznej

Bartłomiej Otocki

Nauczyciele

Aberbuch Krzysztof – język francuski

Biernacki Michał – projektowanie multimedialne, techniki graficzne- projektowanie graficzne, rysunek, malarstwo

Buchalska Monika – podstawy projektowania

Chęć Jolanta – psycholog

Dzieńkowski Aleksander – podstawy przedsiębiorczości

Gad Aleksandra – etyka, filozofia

Gorzelak Maciej – język angielski

Jędrzejowska-Prędka Małgorzata – fizyka, przyroda

Klonowski Maciej – język niemiecki

Kokolus Stanisław – rysunek, malarstwo

Koniuszek Wojciech – techniki graficzne – techniki druku artystycznego

Kostera Remigiusz – techniki graficzne – projektowanie graficzne, techniki graficzne – techniki druku artystycznego

Kostera-Zaleska Agnieszka – język polski

Kottas Mariusz – język angielski

Krupa Łukasz – formy rzeźbiarskie- snycerstwo

Krzywiński Krzysztof – malarstwo, rysunek

Kuskowski Kamil – malarstwo, rysunek

Lemańska Monika – wychowanie fizyczne

Łatko Dorota – język polski

Łącka Katarzyna – chemia, geografia, biologia

Malewski Artur – rzeżba

Marchlik-Hulbój Beata – rzeżba

Mazur Edyta – matematyka

Niedochodowicz Leszek – projektowanie multimedialne, podstawy fotografii i filmu, technologia informacyjna

Onufrejczyk Renata – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa (EDB)

Otocki Bartłomiej – rysunek ,malarstwo

Podwalska Jolanta – techniki graficzne – projektowanie graficzne

Robaczewska Iwona – język polski , biblioteka

Sandach Iwona – historia sztuki

Sawczuk Artur – historia , wos

Sawczuk Marta – historia , biblioteka

Stelmach-Wilk Barbara – geografia

Suchorska-Patyk Iwona – formy rzeźbiarskie – snycerstwo

Szwedowicz Rafał – historia sztuki

Wierucka-Jakubowska Magdalena – techniki renowacji – renowacja mebli i wyrobów snycerskich

Pracownicy administracji i obsługi :

Księgowość- Jolanta Zajdel
Aleksander Dzieńkowski
Kierownik administracyjno-gospodarczy- Cezary Zwoliński
Sekretariat- samodzielny referent Izabela Ochtabińska
Referent ds .sekretariatu Magdalena Nowak

Pracownicy Obsługi :

Szpakowska Danuta,
Zygmunt Muszyński,
Mariola Kowalczuk,
Iwona Klimaszewska,
Czesław Rogala