Pracownia podstaw projektowania

Monika Buchalska

Pracownia podstaw projektowania

Zajęcia z podstaw projektowania przygotują cię do rozwijania umiejętności w zakresie różnych specjalizacji oraz do samodzielnych działań twórczych.

Zdobędziesz umiejętności, głównie poprzez ćwiczenia oraz wykonywanie własnych projektów. Rozwiniesz w ten sposób intuicję, wyobraźnię oraz sprawność manualną i techniczną.

Nauczysz się projektować za pomocą tradycyjnego warsztatu plastyka, jak również stosując nowoczesne techniki i technologie.

Zdobyte umiejętności będą kluczowe dla rozwoju twojej świadomości artystycznej.

KOMPOZYCJA

W pierwszej klasie zapoznasz się z warsztatem projektanta, czyli z materiałami oraz narzędziami, jakimi będziesz się posługiwać w przyszłej pracy. Następnie poznasz podstawowe rodzaje kompozycji oraz nauczysz się, w jaki sposób praktycznie je zastosować. Dowiesz się, czym jest złoty podział, na czym polega projektowanie wzorów oraz jak komponować walorem, kolorem i strukturą.

Dynamiczna kompozycja centralna zamknięta w kole, tusz

Nauczysz się korzystać z osi symetrii oraz wykorzystywać zasady geometrii przy projektowaniu. W ramach projektu finałowego wykonasz układ wieloosiowy zamknięty w kole oraz wykorzystasz go do wykonania kompozycji składającej się z elementu graficznego oraz literniczego.

Teoria koloru, akwarela

Zapoznasz się z podstawami psychofizjologii widzenia w zakresie teorii koloru. Nauczysz się korzystać z koła barw. Zobaczysz, jak ważna jest temperatura koloru w kompozycji, jak osiągnąć harmonię i kontrast. Dowiesz się, czym jest moodboard, jak wyodrębnić paletę kolorów z obrazu oraz jak opracować spersonalizowaną gamę kolorów schematy kolorów, które odzwierciedlają twoją osobowość i wrażliwość artystyczną. W ramach projektu finałowego wykonasz pracę kolorystyczną w oparciu o twój wyjątkowy język kolorów.

Kolor cienia – studium owoców wykonane za pomocą trzech kolorów podstawowych, kredki

Podobnie, jak kiedyś impresjoniści, zrezygnujesz z koloru czarnego, a w zamian za to, nauczysz się tworzyć własne odcienie czerni oraz kolory cienia specyficzne dla każdego przedmiotu. Dowiesz się, jak odzwierciedlić wszystkie barwy za pomocą tylko trzech podstawowych pigmentów.

Liternictwo

W drugiej klasie poznasz zasady typografii i kaligrafii. Dowiesz się, jak tworzyć kompozycje z wykorzystaniem litery oraz elementów grafiki. Nauczysz się wykorzystywać pismo odręczne do tworzenia oryginalnych i nowoczesnych projektów oraz dowiesz się, jak je zdigitalizować i wykonać wizualizację.

Liternictwo – kaligrafia

W ramach praktycznego poznawania zasad budowy litery oraz ustawiania rytmu i światła międzywyrazowego, poznasz różne kroje pisma odręcznego. Nabierzesz biegłości w posługiwaniu się stalówką oraz pędzlem. Poznasz również nowoczesne narzędzia kreślarskie takie jak: parallel pen i brush pen, pędzle wodne, grafiony oraz inne przybory wykorzystywane w dzisiejszym liternictwie, służące do kreślenia awangardowych, dynamicznych krojów pisma.

Dynamiczna kompozycja liternicza zamknięta w kole, tusz

Nauczysz się, jak tworzyć kompozycje liternicze w różnych nowoczesnych układach. W jaki sposób łączyć je z elementami graficznymi, dobierać kolory oraz kroje liter.

Kompozycja abstrakcyjna – sugestia przestrzeni wykonana za pomocą zagęszczającego się wzoru, tusz

W dalszym ciągu będziesz kontynuować naukę elementów psychofizjologii widzenia. Nauczysz się tworzyć iluzję przestrzeni na płaszczyźnie, wykorzystując jednooczne wskaźniki głębi, takie jak: światłocień, gradient, interpozycja, perspektywa wielkości , perspektywa linearna i malarska. W ramach utrwalenia informacji wykonasz kompozycję przestrzenną, na podstawie której narysujesz układ abstrakcyjny, sugerując głębię za pomocą zagęszczającego się wzoru.

Kompozycja abstrakcyjna – sugestia przestrzeni wykonana za pomocą zagęszczającego się wzoru, tusz

Dowiesz się, w jaki sposób gradienty gęstości faktury współpracują z elementami perspektywy, tworząc wrażenie głębi na płaskiej powierzchni.

Perspektywa linearna –
studium natury – ołówek/tusz

W trakcie zajęć z perspektywy linearnej nauczysz się rysować z jednym, dwoma i trzema punktami zbiegu. Dowiesz się jak, wykonać mozaikę geometryczną w przestrzeni, jak zachowują się różne figury oraz bryły obrotowe w perspektywie. Na zakończenie przećwiczysz zdobyte informacje w sposób praktyczny rysując architekturę.

Perspektywa malarska –
studium natury, akwarela

Na lekcjach związanych z perspektywą malarską dowiesz się, jak w miarę wzrostu odległości kolor zmienia jasność, temperaturę i nasycenie oraz w jaki sposób zacierają się szczegóły. Wykonasz serię ćwiczeń i pracę finałową.