Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych

im. Constantina Brancusiego w Szczecinie

Liceum Plastyczne w Szczecinie istnieje od września 1948 roku. Zawdzięczamy to gronu artystów plastyków skupionych przy Zarządzie Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków w Szczecinie oraz poparciu wojewody Leonarda Borkowicza i prezydenta miasta Piotra Zaremby dla inicjatyw i działań pierwszego dyrektora Guido Recka. Od 1956 roku szkoła mieści się na Podzamczu w zabytkowej Kamienicy Loitzów.

To ty wybierasz specializację

Nauka w szkole obejmuje kształcenie ogólnokształcące oraz artystyczne, które od 2019 roku odbywa się w cyklu 5-letnim, w następujących specjalnościach artystycznych.  Szczegółowe zasady przydziału uczniów do poszczególnych pracowni znajdziemy tutaj

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO

Specjalność artystyczna:

TECHNIKI GRAFICZNE

Specjalizacja:

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

PRACOWNIA TECHNIK DRUKU ARTYSTYCZNEGO

Specjalność artystyczna:

TECHNIKI GRAFICZNE

Specjalizacja:

TECHNIKI DRUKU ARTYSTYCZNEGO

PRACOWNIA RENOWACJI MEBLI I WYROBÓW SNYCERSKICH

Specjalność artystyczna:

TECHNIKI RENOWACYJNE

Specjalizacja:

RENOWACJA MEBLI I WYROBÓW SNYCERSKICH

PRACOWNIA SNYCERSKA

 

Specjalność artystyczna:

FORMY RZEŹBIARSKIE

Specjalizacja:

SNYCERSTWO

Co daje nauka w Plastyku?

Nauka w szkole kończy się egzaminem dyplomowym i maturalnym, który sprawdza poziom przygotowania uczniów do podjęcia pracy w zawodzie plastyka, stanowi także bazę do dalszego kształcenia na kierunkach: projektowanie graficzne, komunikacja wizualna, grafika warsztatowa, multimedia, fotografia, malarstwo, zarządzanie kulturą wizualną, rzeźba, wzornictwo, architektura wnętrz, scenografia, architektura, budownictwo, architektura krajobrazu, konserwacja i renowacja dzieł sztuki, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Matura w Plastyku

Wysoki poziom kształcenia ogólnego, przekłada się na świetne wyniki egzaminów maturalnych. Dzięki temu nasi absolwenci mają możliwość wyboru studiów także nie związanych z dotychczasowym kształceniem artystycznym. Pośród osób, które posiadając tytuł plastyka ukończyli studia innego rodzaju są m.in.: prawnicy, nauczyciele, marynarze, lekarze, dziennikarze, historycy sztuki, aktorzy.

Klimat w Plastyku

Naszym atutem, wielokrotnie podkreślanym przez uczniów, absolwentów i rodziców jest ciepła, twórcza, rodzinna atmosfera oraz znakomite, niepowtarzalne relacje między członkami społeczności szkolnej. Uczniowie i ich rodzice zawsze mogą liczyć na zrozumienie i wsparcie ze strony profesjonalnie przygotowanych nauczycieli oraz pedagoga szkolnego.

Plastyk ma moc

Dorobek artystyczny szkoły prezentowany jest corocznie na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach, wystawach i plenerach. Miarą odnoszonych sukcesów są otrzymywane przez uczniów nagrody oraz stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Szczecin oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace dyplomowe uczniów zdobią także wnętrza Kamienicy Loitzów oraz liczne siedziby gmachów użyteczności publicznej: Rektorat ZUT, szpital w Zdrojach, kościół w Marianowie, szczecińskie szkoły i przedszkola. Snycerskie realizacje plenerowe zobaczyć można m.in. w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach i Ośrodku Edukacji Leśnej w Kliniskach..

 Od 1996 roku Liceum Plastyczne w Szczecinie wraz z Centrum Edukacji Artystycznej i Ministerstwem  Kultury i Dziedzictwa Narodowego są organizatorami Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Artystycznej Uczniów Średnich Szkół Plastycznych. Liceum współpracuje także z samorządami województwa zachodniopomorskiego np. Miastem i Gminą Dobrzany, Rewal i Pyrzyce oraz instytucjami użyteczności publicznej, takimi jak Światowy Związek Żołnierzy AK, Zamek Książąt Pomorskich, Książnica Pomorska, DK Słowianin, Polska Akcja Humanitarna.

W naszej szkole w roku 2010 powstał program edukacyjny zatytułowany „SIĘGAJCIE GWIAZD”. Celem tego programu jest wspieranie rozwoju artystycznego najzdolniejszych uczniów. Bardzo ważnym, stałym i najciekawszym elementem programu jest umożliwienie uczniom poznania twórczości najwybitniejszych współczesnych artystów-plastyków poprzez pracę pod ich kierunkiem oraz obcowanie z dorobkiem artystycznym w formie wystawy w szkolnej galerii ND. W czasie tych spotkań z wybitnymi artystami, w ciągu trzech dni, młodzież uczestniczy w tzw. lekcji mistrzowskiej, ogląda prace zaproszonych artystów i może podyskutować z nimi o tajnikach warsztatu.

Jest nas dużo

Chlubą naszej szkoły są jej absolwenci. Od momentu powołania szkoły ukończyło ją około dwa i pól tysiąca osób. Dzisiaj to znani nie tylko artyści Andrzej Foryś, Grzegorz Moryciński, Marian Murawski, Ryszard Kiełtyka, Ireneusz Kuriata, Jakub Lewiński, Leszek Żebrowski, Karolina Jaklewicz, ale także wybitny kardiochirurg Mirosław Brykczyński, Senator RP Sławomir Preiss.

Od chwili swojego powstania Liceum Plastyczne im. Constantina Brancusi jest jednym z ważniejszych ośrodków życia artystycznego miasta i regionu. Nieżyjąca już, wieloletnia dyrektor szkoły, Pani Maria Fitz napisała kiedyś: „Tak wiele się zmieniło wokół nas – systemy polityczne i gospodarcze, metody nauczania, metody wychowawcze – ale jedno pozostało niezmienne: zdolna plastycznie, wrażliwa młodzież, ciekawa świata i życia, pragnąca aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym swoich środowisk”.