W ramach współpracy z Akademią Sztuki odbyły się warsztaty plakatu protestacyjnego „Plakaty na ulice!”. Uczestnicy nauczyli się budować nowe komunikaty poprzez łączenie symboli.

Podczas zajęć wykorzystali gotowe szablony i spreje oraz utrwalili praktyczne sposoby komponowania na płaszczyźnie.

Zajęcia w ramach pracy doktorskiej prowadziła pani Kaja Depta-Kleśta. Liczymy na kolejne udane przedsięwzięcia.

Uczestnicy: Włodkowska-Moszej Zofia, Rudzińska Malwina, Trukszyn Weronika, Kądziołka Julia, Troszczyńska Julia, Aleksandra Majewska, Artiuch Jolanta, Koniuk Lesia, Jarocki Marce, Zborowska Oliwia.

Dziękuję Zofii Włodkowskiej-Moszej za fotografie

Monika Buchalska