Zofia Włodkowska – Moszej otrzymała  III nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Dziedzictwo UNESCO – Parki Narodowe i rezerwaty przyrody” – Zamość 2021 w kategorii „uczniowie szkół ponadpodstawowych”.
Osoba prowadząca: Monika Buchalska

Tak prezętuje się praca.