Fantastyczny sukces naszej Szkoły! Szczeciński Plastyk znów z Brązową tarczą w rankingu najlepszych szkół w Polsce Perspektywy 2022. Jesteśmy również w czołówce (27 miejsce) szkół maturalnych województwa zachodniopomorskiego. Gratulacje i podziękowania dla nauczycieli maturalnych przedmiotów ogólnokształcących (obowiązkowych oraz rozszerzonych) i naszych ubiegłorocznych absolwentów za ciężką pracę i znakomite wyniki podczas Matury 2021. Brawo my!
Gratulacje składamy również wszystkim szkołom z Pomorza Zachodniego, które znalazły się pośród 1000 najlepszych szkół z całej Polski, w tym szczególnie XIII LO (3 m.), II LO (49 m.), V LO (78 m.) oraz naszym przyjaciołom z Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. i ZSP im. Wł. Hasiora z Koszalina Kryteria: „Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (25%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%). Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.
Link do rankingu: https://licea.perspektywy.pl/2022/rankings/ranking-glowny-liceow