PODSTAWY PROJEKTOWANIA

Celem nauczania podstaw projektowania jest poznanie i zrozumienie szczególnej odmienności projektowania plastycznego, którego istota zawiera się w zespoleniu wszystkich działań kreacyjnych wyrażonych w odpowiedniej formie. Zajęcia przygotowują ucznia do rozwijania umiejętności w zakresie różnych specjalizacji, które realizują w cyklu kształcenia oraz do samodzielnych działań twórczych. Uczniowie zdobywają umiejętności głównie poprzez doświadczenia koncepcyjne i wykonawcze, rozwijając w ten sposób intuicję, wyobraźnię oraz sprawność manualną i techniczną. Poznają podstawy psychofizjologii widzenia (teoria koloru), uczą się tworzyć iluzję przestrzeni na płaszczyźnie (perspektywa linearna i malarska, aksonometria, gradient itp.), tworzą kompozycje z wykorzystaniem litery i układu literniczego w oparciu o zasady typografii i edycji tekstu, poznają zasady tworzenia dokumentacji technicznej i prezentacyjnej własnych dokonań. Wykorzystują w projektowaniu tradycyjny warsztat plastyka, jak również stosują nowoczesne techniki i technologie. Zdobyte umiejętności stanowią fundament dla rozwoju świadomości artystycznej.